Krajská soutěž Středočeského kraje “ My třídíme nejlépe “
pokračuje i v letošním roce.
Stránky se aktualizují.

Princip hodnocení krajské soutěže

  Hodnotí se zvlášť obce podle specifických velikostních skupin.

  Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 5 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

  1. kategorie: do 499 obyvatel
  2. kategorie: 500 až 1999 obyvatel
  3. kategorie: 2000 až 10 000 obyvatel
  4. kategorie: nad 10 000 obyvatel

  Zvláštní kategorie - Skokan roku – cena Skupiny ČEZ


  • 1. Hlavní hodnocení
   (V průměru činí zisk bodů v hlavním hodnocení min 80 % na výsledném bodovém zisku.)
   • 1.1. „Výtěžnost papíru“
    Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém a pytlovém sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.2. „Výtěžnost plastu“
    Hodnotí se celková výtěžnost plastu. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.3. „Výtěžnost skla celkem“
    Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré). Obec získává 1 bod za každé 1 kilo skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

  • 2. Doplňkové hodnocení
   V doplňkovém hodnocení může obec získat až 10 bodů. (V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)
   • 2.1.„Sběr čirého skla“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získá 2 body.
   • 2.2.„Sběr nápojového kartonu“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body.
   • 2.3.„Sběr kovu“ – vykazované množství
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov, získá 2 body.
   • 2.4.„Hustota sběrné sítě“
    Pokud měla obec v hodnoceném období maximální počet obyvatel na průměrné sběrné hnízdo méně nebo rovno 180 obyvatel, získá 2 body.
   • 2.5.„Účinnost tříděného sběru“
    Pro každou obec je vypočítána účinnost tříděného sběru, tedy podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad). Pokud měla obec v hodnoceném období účinnost tříděného sběru vyšší nebo rovnu hodnotě republikového průměru účinnosti tříděného sběru), pak získá 2 body.

  • 3. Skokan roku
   V rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl bodového hodnocení celkového výsledku mezi rokem 2015 a 2016. V případě rovnosti bodů, o vítězi rozhodne celkové umístění v pořadí.

  • Způsob hodnocení
  • Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
  • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

  • Hodnotící období
  • Hodnoceno bude 4. čtvrtletí roku 2015 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2016. Tato data budou zpracována do tabulky a dále budou zpětně kontrolována pověřenými pracovníky společnosti EKO-KOM, a.s., .

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 20.12.2016 v prostorách galerie kavárny Louvre na Národní třídě. Zástupce nejzodpovědněji třídících obcí a měst České republiky čekal na tomto večeru, které moderovala herečka Kateřina Lojdová, i kulturní program. Hvězdou slavnostního večera se pak stala mezinárodně uznávaná multižánrová zpěvačka sopranistka Markéta Mátlová.

Vítězové soutěžního klání převzali ceny z rukou RNDr. Ivo Šance,CSc., radního pro oblast životního prostředí a zemědělství, a RNDr. Martiny Vrbové, Ph.D., ředitelky oddělení rozvoje systému společnosti EKO-KOM, a. s.


Pořadí obcí

Archiv

Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2015
Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2014

Výhry

1. místo
peněžní dar v hodnotě 60 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

2. místo
peněžní dar v hodnotě 40 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

3. místo
peněžní dar v hodnotě 20 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

Ceny do soutěže obcí budou vítězům poskytnuty formou darovací smlouvy

KONTAKTY

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit e-mailem
na pořadatelskou agenturu Studio Monte.
info@studiomonte.cz

GALERIE

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN ZA ROK 2016